Kim jest Aleksander Jabłonowski?

Aleksander Jabłonowski czyli Wojciech Olszański to przede wszystkim patriota i działacz polityczny, który wiele razy nazywany był „Ruskim Agentem” ale nigdy nikomu nie udało się tego dowieść.

W. Olszański jest szefem organizacji „Narodowy Front Polski„, której celem jest zachowanie i rozwój etnicznej i kulturowej odrębności Polski poprzez umacnianie rodzimych wzorców. Polska nauka i praca jest źródłem dobrobytu Polaków oraz pozwala przeciwstawić się obcym wpływom gospodarczym, kulturowym, językowym i innym. Z historii Polski czerpiemy przestrogę o źródłach klęsk narodu a z sukcesów i zwycięstw inspirację. Odrzucamy kult martyrologii i mesjanizm narodowy.

Uważamy że niezbędna jest nieustanna czujność w obronie naszej kultury i dziedzictwa narodowego poprzez stałe doskonalenie nauki, edukacji i wychowania. Bronimy rodzimej polskiej tradycji i nie podążamy za obcymi wzorami. Doceniamy rolę instytucji wychowawczych i uwzględniamy element wychowawczy we wszelkich działaniach społecznych. Dostrzegamy nadrzędną rolę własnej odrębności
i świadomości twórczej w każdej decyzji dla przyszłości narodu polskiego.
Sami definiujemy sprawiedliwość w podziale wytworzonych dóbr narodowych.

Więcej na nfp.org.pl

Pan Wojciech Olszański jest postacią, która głównie udziela się na platformie YouTube wraz z Maciejem Porębą i Eugeniuszem Sendeckim na kanale eugeniuszendecki

Wielu próbowało zniesławić Aleksandra Jabłonowskiego oczerniając go bezpodstawnie gdy ten zdobył zaufanie widzów a zarazem popularność w internecie.

Zapraszamy na kanał YouTube o nazwie Aleksander Jabłonowski gdzie również zamieszczane są filmy z udziałem Wojciecha Olszańskiego.

Dodaj komentarz

7 More posts in Ludzie i blogi category
Recommended for you
Max Kolonko – Zabójstwo Prezydenta Gdańska

https://www.youtube.com/watch?v=hRSTkm7PR78