Lokalny Patriota – jak działać i dlaczego warto?

Rzeczypospolita Polska powinna być najwyższym dobrem dla każdego z nas. Nie możemy jej traktować jako abstrakcji, jedynie jako miejsca, gdzie żyjemy i gdzie ciężko jest cokolwiek zrobić lub załatwić bez znajomości. My, naród jako najwyższy suweren w państwie a więc także każda jednostka składająca się na populację Polaków mamy moralny obowiązek dbać o Nią oraz wypełnić testament przodków i to niezależnie od poglądów politycznych, wyznawanej religii czy płci. Polskę powinniśmy traktować jak naszą matkę. To ona pozwala nam żyć i rozwijać się na jej chwałę. Słowa te nie powinny stanowić abstrakcji ale winny być wyrazem świadomości i dążeń szczególnie młodego pokolenia.

Oczywiście samemu ciężko jest coś zdziałać, szczególnie w kontekście całej Polski. Dlatego dla osób, które kochają swój kraj a więc także swoją okolicę, miejscowość, gminę czy powiat istnieje niepowtarzalna okazja aby to uczucie wyrazić. Każdy z nas chodząc na wybory, płacąc podatki czy reprezentując godnie nasz kraj za granicą jest patriotą w skali makro, jednak nie możemy zapominać także o patriotyzmie w skali mikro. Powstaje pytanie czym jest patriotyzm lokalny oraz kim jest lokalny patriota? Ja tę kwestię postrzegam w szerokim kontekście. Przede wszystkim oznacza on pamięć o miejscu, w którym się urodziłem, o moim mieście. Ale również o mojej dzielnicy, domu w którym mieszkam. Wyraża się on również w szacunku wobec rodziców i rodziny. Wobec osób, które pomagały mi się rozwijać. 
We wdzięcznej pamięci o moich pierwszych nauczycielach i wychowawcach, o ludziach którzy powoli wprowadzali mnie w coraz doroślejsze życie. Lokalny patriotyzm może się również wyrażać w trosce o sprawy mojego miasta. Jego los nie może dla mnie pozostawać obojętny. Powinienem orientować się z jakimi problemami zmaga się moje miasto, czy jestem w stanie jakoś mu pomóc. W sferze ekologicznej patriotyzm jawi się jako dbanie o „zielone płuca” mojego osiedla czy dzielnicy. Kwestią oczywistą wydaje się dbanie o to aby nie istniały nielegalne wysypiska śmieci w mojej okolicy czy choćby najprostsza sprawa jak uprzątnięcie chodnika przed domem ze śniegu w zimie czy skoszenie trawnika latem. W aspekcie sportowym lokalny patriotyzm może wyrażać się poprzez doping oraz wspieranie swojej ukochanej drużyny sportowej, niezależnie od szczebla rozgrywek, na jakim rywalizuje. Udział w lokalnych świętach patriotycznych jak np. odsłonięcie pomnika czy tablicy osoby związanej z regionem również możemy zaliczyć do postaw patriotycznych. Bardzo ambitnym i wymagającym poświęcenia swego wolnego czasu pomysłem na lokalną aktywność może być zadbanie o opuszczony grób czy krzyż stojący w lesie, upamiętniający jakiegoś zmarłego żołnierza, który prawdopodobnie przelewał krew również za moją wolność. Pomysłem godnym uwagi może być również założenie koła miłośników danej ziemi dbających o kwestie historyczne i społeczne związane ze sprawami regionu. Również udział w związkach strzeleckich czy ZHP powinien być respektowany i w najwyższym stopniu szanowany jako wyraz troski i aktywna działalność na rzecz Ojczyzny.

Skoro już wiemy jak można działać powstaje chyba jeszcze ważniejsze pytanie, czy warto i dlaczego warto działać lokalnie ?

Jak pisał Roman Dmowski w „Myślach nowoczesnego Polaka” najgorszą rzeczą, która trapi nas jako naród jest bierność. Niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań, a już zwłaszcza nie przynoszących nam wymiernych korzyści. I właśnie tę bierność musimy w sobie zwalczać i aktywizować również inne osoby, które dotąd nie były w danej dziedzinie aktywne. Jeżeli komuś na prawdę zależy na Polsce, to działalność dla Niej powinien zacząć na niwie lokalnej. Powinien podejmować działania mające na celu upiększenie, wzrost i rozwój swojej „małej Ojczyzny”. Nie możemy przechodzić od razu do skali makro, jeśli nie dokonaliśmy jeszcze niczego w skali mikro. Ale dlaczego tak na prawdę warto działać lokalnie ? Czy ja będę miał z tego jakieś korzyści? Zapewne wiele osób zadaje sobie takie pytanie. Zależy jak na to spojrzymy. Należy pamiętać, że działając dla dobra i na chwałę Ojczyzny działamy również dla samych siebie. Żeby to zrozumieć należy popatrzeć w kontekście skutków naszych działań, które pojawią się w przyszłości. Żadna praca dla lokalnej społeczności nie idzie na darmo. Dlaczego ? Ponieważ dajemy innym przykłada aktywnego działania i zmuszamy ich do myślenia. Każdy z nas wie,że Polaków nie zdobywa sie siłą ale sercem. Jeśli ktoś kocha okolicę, w której mieszka na pewno będzie dążył do jej rozwoju. A może to właśnie nasze starania skłonią kogoś do podjęcia takiej działalności ? Musimy również pamiętać o naszym potomstwie , to im musimy stworzyć lepszą przyszłość. Działając lokalnie może się również do tego w znaczym stopniu przyczynić. Nie możemy się jedynie ograniczać do „tu i teraz”. Nasz trud w budowanie dobrobytu i dbałości o Polskę lokalną musi przynieść efekty, o czym jestem głęboko przekonany.

Polska lokalna jak i Polska w skali makro powinny być dla nas czymś wyjątkowym i stanowić dla nas nadrzędną wartość. Polska potrzebuje dzisiaj lokalnego aktywizmu. Nie możemy dać się uwieść kolejnym utopiom o jednym, szczęśliwym europejskim państwie. Musimy dbać o dziedzictwo naszych przodków oraz przyszłość naszych dzieci. 

Patriotyzm to rzadka cecha charakteru
Patriotyzm to rzadka cecha charakteru

Zachęcamy wszystkich do lokalnej aktywności, do dbania o nasz wspólny dom.

Niech żyje Polska ! 

Dodaj komentarz

5 More posts in Wiedza category
Recommended for you
Anatomia manipulacji sondażami. Porównanie czterech największych portali informacyjnych.

Czy śmierć Prezydenta Gdańska wywarła wpływ na preferencje wyborcze Polaków? 16-17 stycznia, w ślad za...