Husaria Polska Duma

      Możliwość komentowania Husaria Polska Duma została wyłączona

Husaria – polska ciężka jazda należąca do autoramentu narodowego, znana z wielu zwycięstw formacja kawaleryjska Rzeczypospolitej, obecna na polach bitew od początku XVI wieku do połowy XVIII wieku. Była wykorzystywana do przełamywania sił nieprzyjaciela poprzez zadawanie rozstrzygających uderzeń w postaci szarż, które w najważniejszym okresie jej istnienia kończyły się zazwyczaj zwycięstwami.

Nazwa

Istnieje kilka teorii na temat pochodzenia nazwy husaria, z których jako najbardziej prawdopodobne zazwyczaj historycy przyjmują dwie:

  • Pierwsza wywodzi ją serbskiego usar lub gusar, która oznacza konnego wojownika, korsarza lub rozbójnika.
  • Druga wywodzi ją z języka węgierskego huszár będącą połączeniem dwóch węgierskich wyrazów husz – dwadzieścia oraz ar oznaczającej lenno lub dobra ziemskie.

Jednak sam termin oznaczający lekkozbrojnych konnych zwiadowców pojawia się już w na przełomie tysiącleci w Bizancjum.

Oryginalna zbroja husarska

Reklamy