Mam pomysł na innowacyjną firmę. Jak mogę uzyskać fundusze na jej założenie?

Jeśli chcesz założyć firmę, która będzie się specjalizowała w innowacyjnych technologiach, albo będzie oparta o jakieś nowatorskie pomysły, możesz skorzystać z tradycyjnych funduszy na otwarcie działalności gospodarczej. Piszemy o nich w odpowiedzi na pytanie, które znajduje się wyżej.

Często jednak takie innowacyjne pomysły potrzebują większych środków. W takiej sytuacji powinieneś się zainteresować dofinansowaniami, które skierowane są konkretnie na firmy innowacyjne. Takie możliwości wsparcia przewidują programy: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. W pierwszym z nich będą realizowane programy akceleracyjne dla startupów oraz zostaną wybrani pośrednicy finansowi (fundusze venture capital), którzy będą wspierać nowe  pomysły. W drugim wsparcie będziesz mógł uzyskać z platform startowych prowadzonych przez ośrodki innowacji.

Programy akceleracyjne

Program zakłada wsparcie starupów za pomocą programów akceleracyjnych przedsięwzięć opartych o innowacyjne pomysły przy udziale odbiorców technologii zainteresowanych ich wdrożeniem i rozwojem. Program przewiduje wsparcie akceleracji start-upów i ich współpracy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Możesz otrzymać maksymalnie do 250 000 zł w tym:

    – do 200 tys. zł dofinansowania na rozwój produktu (w tym usługi) lub technologii, a w szczególności ich walidację w warunkach zbliżonych do rzeczywistych– do 50 tys. zł na usługi doradcze.

Za realizację projektu odpowiadają operatorzy wybrani w drodze konkursu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Elektro ScaleUp

Pilotażowy program Electro ScaleUp ma pomóc start-upom w zdobyciu pierwszego, przełomowego zlecenia, które będzie odpowiadało na potrzeby dużej firmy, głównie producentów elektrycznych pojazdów i infrastruktury do ich ładowania. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, start-up będzie miał szansę na wdrożenie swojego rozwiązania przy wsparciu liderów branży elektromobilności w Polsce.

Możesz otrzymać maksymalnie 550 000 zł, a w tym:

– do 500 tys. zł dofinansowania projektu na rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia,
– do 50 tys. zł na zakup usług prawnych, księgowych i doradczych.

Za realizację projektu odpowiada operator wybrany w drodze konkursu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poland Prize

Pilotażowy program Poland Prize ma zachęcić innowacyjne start-upy do przeniesienia się do Polski i tworzenia tu swoich produktów i usług. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w przygotowaniu się do prowadzenia swojej działalności w naszym kraju. Otrzymają również grant na rozwój firmy. Wsparcie będzie udzielane za pośrednictwem operatorów, którzy przeprowadzą rekrutację przedsiębiorców do pilotażu. Poland Prize jest elementem programu Start in Poland.

Możesz otrzymać maksymalnie 200 000 zł na rozwój produktu i 50 000 zł na usługi prawne, księgowe i doradcze.

Za realizację projektu odpowiadają operatorzy wybrani w drodze konkursu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

STARTER

Starter FIZ skierowany jest do innowacyjnych spółek znajdujących się na najwcześniejszym etapie rozwoju (inkubacja, start). Finansowanie udzielane jest poprzez pośredników finansowych (fundusze venture capital), którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają finansowanym spółkom również tzw. smart money, zwiększając znacząco szanse na komercyjny sukces tych spółek.

Wartość pierwszej inwestycji w spółkę wynosi do 1 mln zł / do 3 mln zł razem z follow-on (łącznie z wkładem prywatnym).

Za realizację projektu odpowiadają fundusze venture capital wybrane w drodze konkursu przez Polski Fundusz Rozwoju.

Platformy startowe

W pierwszej części Programu Polska Wschodnia zaplanowano wsparcie dla innowatorów w postaci Platform startowych dla nowych pomysłów.

Platformy startowe prowadzone będą przez ośrodki innowacji (m. in. parki naukowo‐technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne).  Za wybór ośrodków innowacji, które będą prowadzić platformy startowe odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji można ponownie znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Każda z Platform startowych oferuje co najmniej jedną ścieżkę inkubacyjną przygotowaną na potrzeby konkretnej branży wpisującej się w tzw. ponadregionalne inteligentne specjalizacje Polski wschodniej.

Dostępne specjalizacje branżowe to:

1 ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne);
2 Produkcja żywności;
3 Branża metalowo-maszynowa (przetwórstwo metali i wytwarzanie maszyn);
4 Energetyka;
5 Turystyka, medycyna i zdrowie;
6 Smart City/Transport i motoryzacja;
7 Ekologia;
8 Lotnictwo;
9 Motoryzacja;
10 Budownictwo.

Dofinansowanie mogą uzyskać pomysłodawcy z województw Polski Wschodniej tj.: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór. Następnie koncepcje te oceniane są przez ekspertów poszczególnych Platform Startowych.

Oceniane będą m.in.:

1. Innowacyjność koncepcji – do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
2. Przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów,
3. Potencjał biznesowy,
4. Kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.
5. W ramach platform startowych będziesz miał zapewnione wsparcie w formie:
coachingu (np. biznesowego, marketingowego, technologicznego),
mentoringu branżowego (indywidualnego lub grupowego),
innych usług niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu dostępu do stanowiska pracy.

Następnie, kiedy Twoja firma będzie już gotowa do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach danej platformy startowej, będziesz mógł uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności.

Dofinansowanie dla jednej firmy może tu wynieść nawet 800 tys. zł, a minimalna wartość projektu to 50 tys. zł. Ze środków tych mogą skorzystać tylko te firmy, które pozytywnie zakończą program akceleracji (inkubacji) w platformie startowej tj. utworzyły produkt lub usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy oraz otrzymały pozytywną rekomendację animatora Platformy startowej.

Reklamy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.