Programy wsparcia finansowego z UE

UE dysponuje różnymi programami finansowania. O przydział środków z tych programów można ubiegać się w zależności od rodzaju działalności gospodarczej lub projektu. Istnieją dwa rodzaje wsparcia: finansowanie bezpośrednie i finansowanie pośrednie.

Finansowanie bezpośrednie

Przydziałem środków w ramach finansowania bezpośredniego zarządzają instytucje europejskie. Środki są dostępne w postaci dotacji i zamówień. W portaluen poświęconym wsparciu finansowemu i przetargom możesz ubiegać się o dotacje i zamówienia publiczne zarządzane przez Komisję Europejską.

 

Dotacji udziela się na konkretne projekty dotyczące polityki unijnej, zazwyczaj w następstwie ogłoszenia publicznego zwanego zaproszeniem do składania wniosków.

Kto może się ubiegać?

Wnioski o dotacje mogą składać firmy lub organizacje z nimi związane (stowarzyszenia przedsiębiorców, podmioty oferujące usługi dla firm, konsultanci itp.) prowadzące projekty, które służą interesom UE lub sprzyjają wdrażaniu programu lub strategii UE.

Zamówienia

Zamówienia są publikowane przez instytucje UE na zakup usług, towarów lub robót potrzebnych do funkcjonowania instytucji – na przykład badania, szkolenia, organizacja konferencji, sprzęt informatyczny itp.

Finansowanie pośrednie

Przydziałem środków w ramach finansowania pośredniego zarządzają instytucje krajowe i regionalne. Środki te stanowią prawie 80 proc. budżetu UE i pochodzą głównie z pięciu dużych funduszy tworzących europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

Należą do nich:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny i miejski
  • Europejski Fundusz Społeczny – integracja społeczna i dobre sprawowanie władzy
  • Fundusz Spójności – konwergencja gospodarcza w regionach mniej rozwiniętych
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Złóż wniosek

O dotacje unijne powinieneś ubiegać się za pośrednictwem odpowiednich instytucji regionalnych i lokalnych (tzw. instytucji zarządzających) w państwie członkowskim, w którym masz siedzibę.

Ministerstwo Rolnictwa w Twoim kraju jest odpowiedzialne za przydział środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W sprawie wniosku o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego należy zwrócić się do krajowych punktów kontaktowych

Więcej na temat tego, jak działa wsparcie finansowe z UE

Reklamy