Statystyczny Polak zarabia na 329 kilogramów karpia. – Polak Patriota