Tag: Praca zespołowa

SYNERGIA: Kiedy 2+2=5 Całość to więcej niż suma jej składników.

Motyw 2+2=5 często pojawia się przy okazji opisu specyfiki funkcjonowania Wojsk Specjalnych. Jest to symboliczne oddanie istoty efektów współdziałania członków zespołu, kiedy EFEKT PRACY ZESPOŁU jest traktowany jako coś więcej niż suma działań pojedynczych jednostek.