Wszystkie bitwy w historii świata na mapie

MAPA BITEW – BITWY W HISTORII ŚWIATA

Mapa została przygotowana na bazie danych i informacji umieszczonych w Wikipedii, a dokładnie na podstawie Wikidata i DBpedii. Wikipedia gromadzi różnego rodzaju informacje historyczne, w tym związane z bitwami i konfliktami zbrojnymi. Wiele z artykułów Wikipedii, oprócz informacji o wydarzeniu, posiada również podaną dokładną lokalizację w postaci współrzednych geograficznych. Ten fakt postanowili wykorzystać twórcy mapy. Wyciągnęli oni dla każdego wydarzenia: nazwę bitwy, jej dokładną datę oraz lokalizację. Całość zgromadzonych informacji, czyli ponad 12 tys. bitew, nanieśli na mapę otrzymując taką oto grafikę.

mapa-bitew

Kontrowersje i Uwagi

Twórcy mapy niestety nie ustrzegli się jednak wielu błędów. Wynika to z faktu niezwykle trudnej materii, jaką jest historia świata i konfliktów zbrojnych. Po pierwsze, sama Wikipedii posiada w sobie wiele błędów, które siłą rzeczy zostały przeniesione na mapę. Po drugie, proces tworzenia i wyciągania danych odbywał się w pełni automatyczny, a to skutkowało szeregiem różnego rodzaju pomyłek. Na przykład jedna bitwa zaznaczona jest na mapie, jako odbyta w 1969 roku, w rzeczywistości miała miejsce w 69 roku n.e. Po trzecie, część błędów powstało na płaszczyźnie semantycznej artykułów Wikipedii. I to błędów kuriozalnych! Na przykład na mapie zaznaczona jest jedna bitwa, która miała miejsce w Berlinie w 1990 roku. Automat pomylił się i wziął niemiecki film fabularny pod tytułem World War III za prawdziwe wydarzenie! Zbieżność nazw. Po czwarte, na mapie brakuje szeregu różnego rodzaju wydarzeń, np. nie ma walk o Westerplatte i Powstania Warszawskiego. Pomimo, iż o tych wydarzenia są artykuły na Wikipedii, automat je przeoczył. No i wreszcie po piąte, Wikipedia jako strona stworzona w kręgu kultury zachodniej, prezentuje głównie zachodnią perspektywę patrzenia na historię świata. Perspektywę, w której środek ciężkości wydarzeń znajduje się w Europie. Natomiast wiele wydarzeń jest pominiętych w Azji Wschodniej i w obu Amerykach z czasów przed Kolumbem.

Pomimo tego, jak słusznie zresztą ktoś zauważył w burzliwej dyskusji na Reddicie, ogólnodostępne dane tworzone przez społeczności mogą być niezwykle ciekawe i wartościowe. Autorzy mapy deklarują również poprawienie błędów

Reklamy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.